HD ger motstridiga budskap

FRIANDE DOMAR Högsta domstolen avkunnade tidigare i somras friande domar i två våldtäktsfall då det saknades bevis för att det förekommit våld eller hot. Det märkliga är att samma domstol –i Tumbadomen – menat att våld eller hot bara är ett möjligt sätt att bevisa det som är avgörande för om det är fråga om våldtäkt, nämligen sex utan samtycke, skriver Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt.

Publicerad
Annons

Lagom till semestrarna kom två domar från Högsta domstolen (HD). I båda ogillades åtal för våldtäkt. I båda fallen hade två instanser – två olika tingsrätter, två olika hovrätter – dömt för våldtäkt. I Högsta domstolen togs inte förhören om utan video- inspelningarna från tingsrättens förhör spelades upp. De fem justitieråden kom alltså, på samma underlag, till en annan bedömning än den som gjorts av de två gånger två rättsinstanser som tidigare haft att ta ställning till samma åtal och samma bevisning.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons