Annons

HD-domaren är inte lämplig att döma

Under strecket
Publicerad

I sin replik på SvD Brännpunkt 5/6 försvarar JK sitt beslut att det inte föreligger grund för skiljande från tjänsten av HD-domaren som dömts för brott mot sexköpslagen.
Med anledning härav vill jag - till förtydligande av vad jag tidigare anfört - tillägga följande.

För det första är vi överens om att grund för avskedande föreligger om domaren genom sitt agerande har visat sig uppenbart olämplig för sin tjänst.
För det andra är vi förmodligen överens om att en HD-domare har ett tydligt vandelsåtagande; att inneha landets högsta rättsvårdande ämbete förutsätter i princip att man inte själv begår brott.
För det tredje kan vi nog också vara överens om att det inte finns någon särskild rättspraxis rörande avskedanden av HD-domare. Däremot finns ett kriterium - uppenbart olämplig för tjänsten - som ska bedömas.
Vad gäller detta kriterium har Arbetsdomstolen uttalat att man ska fråga sig om det skulle framstå som ”stötande i allmänhetens ögon” om arbetstagaren fick behålla sin tjänst.
För det fjärde - och
här är vi tydligen inte överens - anser jag att brott mot sexköpslagen är en brottslighet som handlar om kränkning av annan människas värdighet.
Jag anser att sådan brottslighet - just från vandelssynpunkt - är allvarlig och att även ett enstaka sådant brott begånget av just en HD-domare leder till slutsatsen att det skulle vara stötande i allmänhetens ögon att han får behålla jobbet.
I det sammanhanget kan man naturligtvis inte, som JK vill påskina, bortse från allmänhetens rättsuppfattning. Detta är givetvis inte detsamma som att böja sig för ett massmedialt tryck.

Annons
Annons
Annons