X
Annons
X

HD avgör tvist om brudpenning

Tvister om så kallad islamisk brudpenning, mahr, är svårtacklade för svenska domstolar. Nu ska Högsta domstolen (HD) sätta ner foten.

Av TT

Ska svensk eller iransk lag gälla när ett par som gift sig i Iran skiljer sig i Sverige? Att frågan inte är enkel bevisas av att olika domstolar kommit fram till olika svar.

I ett av de två mahr-fall som HD nu ska pröva har Umeå tingsrätt kommit fram till att svensk lag gäller, medan Hovrätten för Övre Norrland ansåg att äktenskapsavtalet som slöts enligt Irans religiösa lagstiftning gäller.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X