X
Annons
X

Lars Lönnroth: Häxjakten hade en fornnordisk förhistoria

Ett av de mörkaste kapitlen i Nordens historia är 1600-talets häxprocesser. I alla de skandinaviska länderna anklagades oskyldiga kvinnor och även en del män för att utöva trolldom och bola med djävulen. Efter summariska rättegångar dömdes de till döden och brändes i flera fall offentligt på bål. Hur var detta möjligt? Vad var bakgrunden till dessa förföljelser?

En stor del av ansvaret måste utan tvivel läggas på kyrkan, såväl den katolska som den protestantiska, eftersom dess företrädare hävdade att det fanns onda människor som förskrivit sina själar till mörkrets furste och därför var i stånd att utöva skadegörelse genom trolldom. Uppfattningen att sådana människor var skadedjur som måste oskadliggöras spreds i kyrkliga kretsar från södra till norra Europa under de religionskrig som följde på reformationen. Men denna uppfattning skulle knappast ha lett till massavrättningar om den inte också hade haft en förankring i folktron. Allmogen var helt enkelt livrädd för häxor.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X