Annons

Hatts förslag ger färre och dyrare bostäder

Publicerad

Energiminister Anna-Karin Hatt och bostadsminister Stefan Attefall verkar inte närvara vid samma regeringsluncher, att döma av deras uttalanden om byggnormer. Hatt förespråkar (
Brännpunkt 20/9) väsentliga skärpningar av byggnormerna och att kommunerna ska få utforma sina egna varianter, medan Attefall (
SvD 6/4-11) förespråkar fokus på kostnadseffektivitet och enhetliga normer.

Att som Hatt föreslår införa inte en, utan 290 olika normer när varje kommun får ha sin egen, torde höja utvecklingskostnaderna och eliminera skalfördelar som följer av serietillverkning av småhus. Resultatet blir färre och onödigt dyra bostäder.

Annons
Annons
Annons