Annons
X
Annons
X

Hatts förslag ger färre och dyrare bostäder

REPLIK | ENERGIEFFEKTIVITET

Energiminister Anna-Karin Hatt och bostadsminister Stefan Attefall verkar inte närvara vid samma regeringsluncher, att döma av deras uttalanden om byggnormer. Hatt förespråkar (
Brännpunkt 20/9) väsentliga skärpningar av byggnormerna och att kommunerna ska få utforma sina egna varianter, medan Attefall (
SvD 6/4-11) förespråkar fokus på kostnadseffektivitet och enhetliga normer.

Att som Hatt föreslår införa inte en, utan 290 olika normer när varje kommun får ha sin egen, torde höja utvecklingskostnaderna och eliminera skalfördelar som följer av serietillverkning av småhus. Resultatet blir färre och onödigt dyra bostäder.

Byggnormer fyller funktionen av en kvalitetsmärkning; genom att ställa minimikrav på en produkts dolda egenskaper – arbetsförhållanden, kvalitet i material, energiprestanda och så vidare – så rensas undermåliga produkter från marknaden, och kunderna slipper bli lurade.

Annons
X

En enhetlig norm tvingar köparen att betala för energiprestanda som kanske inte hade efterfrågats på en oreglerad marknad, men sänker även sökkostnaden – alla nya hus följer ju samma standard. Om normen är rätt satt gynnar den en oinformerad köpare. Utan byggnormer finns en risk att nya hus blir onödigt energikrävande, eftersom köparen inte värderar energieffektivitet tillräckligt.

Men ett sammelsurium av normer riskerar att öka förvirringen för köparen. Med 290 olika normer är köparen lika vilsen som utan en norm. Tryggheten i en enhetlig norm försvinner i en storm av kommunala påhitt.

Det går heller inte att samtidigt propagera för kostnadseffektivitet och en mängd byggnormer. En av dessa måste ju vara den rätta, och de övriga fel. Vad är poängen med att – som nu sker i höstbudgeten – lägga 120 miljoner på att avgöra den rätta nivån, om man ändå struntar i resultatet?

Budgetens fokus på nya hus innebär dessvärre även att man sträcker sig efter högt hängande frukter, och lämnar lägre, i form av energieffektivisering av det befintliga beståndet.

Ett kostnadseffektivt sätt att öka takten i detta vore att koppla ett statligt stöd till genomförandet av de rekommendationer som ges i en energideklaration. På så sätt blir stödet teknikneutralt och skräddarsytt efter varje enskilt hus behov. Det skulle spara både energi och pengar för många hushåll. Vi ser fram emot både energi- och bostadsministrarnas – kanske samordnade – reaktion på detta förslag.

JAKOB ELIASSON

energipolitisk expert, Villaägarnas Riksförbund

JOACIM OLSSON

vice förbundsdirektör, Villaägarnas Riksförbund

Replik 19/9:
Plågsamt att läsa Hatts lovord om energibostäder

Läs också:
Attefall till attack mot kommunernas byggregler

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X