Lena Kåreland:Hatet som litterär drivkraft

”Hatet är heligt”, skrev Zola och menade att en författares ära står i relation till hur många fiender man har. En fransk studie över fiendskapen mellan landets framstående 1800-talsförfattare visar hur avundsjuka och svartsjuka sporrade skapandet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Har ni några fiender?, frågar Honoré de Balzac i ett brev 1832 sin yngre kollega Eugène Sue. Denne replikerar: ”Fiender? Visst har jag det, utmärkta och många.” Båda författarna, då ännu ganska okända, var väl medvetna om vad en författarkarriär förde med sig. Man riskerade inte bara nedgörande kritik utan också förolämpningar och förlöjliganden. Men det gällde att inte stillatigande låta sig attackeras. Anfall var bästa försvar, och den ena dagens offer blev ofta nästa dags angripare. Med en sådan taktik blev man omtalad och hamnade i centrum för uppmärksamheten, vilket då som nu var viktigt för en författare.

1800-talets franska författare var i hög grad utsatta för hat och illvilja från kolleger och kritiker. Hatet var en del av skrivandets villkor och en viktig drivkraft i det litterära skapandet. Att ha en fiende mot vilken man kunde mäta sig hörde till spelets regler. Det är åtminstone vad Anne Boquel och Etienne Kern hävdar i en informationstät och underhållande studie, Une histoire des haines d’écrivains. De Chateaubriand à Proust (Flammarion, 336 s). Boquel och Kern är knutna till olika Parisuniversitet (Paris IV respektive X), och deras skildring, som delvis rör sig i litteraturhistoriens kulisser, vittnar om vidsträckt beläsenhet. Resonemang och analys utgår till stor del från 1800-talsförfattarnas korrespondens, minnesskildringar, biografier och dagböcker samt från dåtida kritik och debatt. Bland annat bröderna Goncourts dagböcker har gett stoff av det mer pikanta slaget. Det händer dock att författarna när de försöker belägga sina teser använder sina källor något okritiskt utan att ta hänsyn till under vilka omständigheter olika texter tillkommit. I vilken avsikt skrevs till exempel ett brev, och vilken relation rådde mellan avsändare och mottagare?

Annons
Annons
Annons