”Den läsande och räknande hästen med sin lärare herr von Osten.” Vykort från 1904.
”Den läsande och räknande hästen med sin lärare herr von Osten.” Vykort från 1904. Foto: TT

Hästen Hans smartare än vad samtiden trodde

Han kunde kanske inte multiplicera, dividera och dra roten ur tal – däremot var han en mästare på att avläsa signaler hos människor. Hästen Hans tränade sina mänskliga skötare i samma utsträckning de tränade honom.

Publicerad

Hans föddes i Tyskland i slutet av 1800-talet. När han var fyra år kunde han multiplicera, dividera och dra roten ur tal. Han hade inte bara lätt för matematik utan kunde också stava till ord, läsa, ange datum och tid, skilja på toner och intervall i musik samt känna igen färger. Hans, som inte var ett människobarn utan en häst, svarade på de frågor som människor ställde till honom genom att stampa med främre högerhoven. Wilhelm von Osten, hans människa, uppträdde tillsammans med honom från och med 1891.

Denna häst med fantastiska förmågor uppmärksammades genast i den lokala pressen och deras framträdanden drog en allt större publik. Vissa åskådare var övertygade om att Hans var ett geni medan andra var skeptiska. För att undersöka om det handlade om lurendrejeri tillsatte regeringen en kommission som leddes av filosofen och psykologen Carl Stumpf och bestod av tretton experter på hästars intelligens, bland andra en veterinär, en djurparksdirektör, en ryttare och ett antal lärare. I september 1904 drog man slutsatsen att det inte var fråga om något knep eller bedrägeri. Stumpf gav en assistent, Oskar Pfungst, i uppdrag att fortsätta undersökningen.