X
Annons
X
Litteratur
Recension

Citizen Schein Harry Schein skiner än

Två personer har haft avgörande betydelse för svensk film under de senaste 50 åren. Den ene är Ingmar Bergman. Den andre är Harry Schein (1924–2006), som drev igenom 1963 års filmreform och bildandet av Svenska filminstitutet, en mäktig institution i svensk film som Schein styrde fram till 1978. Ett antal vd:ar har passerat sedan dess, men än idag ger SFI stöd till svensk filmproduktion, finansierat enligt samma princip som 1963, genom ett avtal mellan staten och filmbranschen.

Liksom när det gäller Bergman upphörde inte Scheins inflytande över svensk film med hans offentliga avsked från filmen. Några år efter Harry Scheins bortgång – han dog 2006 – ter sig tvärtom inflytandet större än på länge. Ett uttryck för detta är den nu utkomna antologin "Citizen Schein". Titelns allusion på filmklassikern "Citizen Kane" har flera bottnar. Det finns inte bara likheter mellan den fiktive mediemagnaten Charles Foster Kanes och Harry Leonard Scheins livsöden, utan också i hur man i boken liksom i filmen angriper sitt föremål, genom återblickar utifrån en rad olika perspektiv. Och liksom Kane i filmen förblir Schein själv, bland alla vittnesmål, något av en gåta.

Annons
X
Annons
X
Annons
X