”Harrison har rätt – kraven är för låga på universitetet”

Professor Dick Harrison har konsta­terat allvarliga kvalitetsbrister inom historieämnet i Lund. Och när vi studerar utformningen av prov i Uppsala och Lund framgår att graden av problematisering skiljer sig åt. Det skriver Christopher Lagerqvist, University of Oxford, och Josefin Holmström, University of Cambridge.

Under strecket
Publicerad
Emil Langvad/TT
Foto: Emil Langvad/TT
Christopher Lagerqvist och Josefin Holmström

Christopher Lagerqvist och Josefin Holmström

Foto: Privat
Annons

Hur står sig framstående svensk ­högre utbildning i internationella jäm­förelser? Vi har valt att jämföra de provfrågor som ställs i historia och litteraturvetenskap i Uppsala och Lund med de som ställs i Oxford och Cambridge. Valet av provfrågor är centralt då det påverkar studenternas läsning av littera­turen och signalerar vilken typ av kunskap som studen­terna förväntas tillgodogöra sig. Dessutom utgör förmågan att ställa frågor till det förflutna den veten­skapliga kärnan i såväl historia som litteraturvetenskap.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons