Torbjörn Elensky:Hårfin gräns mellan ansvar och censur

CENSUR 2.0 Att göra vissa verk svårtillgängliga för den stora allmänheten kan vara en subtil variant av censur. Biblioteken har på sitt ansvar att göra ett välavvägt urval när de köper in böcker – och bör fokusera på skäl att välja snarare än på skäl att rata.

Under strecket
Publicerad
Annons

När Hergés kompletta författarskap, utom den erkänt rasistiska ”Tintin i Kongo”, som aldrig ingått i bibliotekets samlingar, av ideologiska skäl skulle rensas ut ur Kulturhusets i Stockolm barnbibliotek Tiotretton väckte det ett ramaskri. Viktiga frågor sköts åt sidan, enbart för att det hela genomförts på ett så provocerande klantigt sätt, och ett författarskap avfärdades synbarligen oläst, i klump, med löftet om att granskningen och gallringen skulle fortsätta också inne på vuxenavdelningarna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons