Annons

Jonas Ellerström:Hardings tolkningar portar till poesin

Gunnar Harding tilldelades nyligen Elsa Thulins översättarpris. I sina antologier om modernistiska centralorter och den engelska romantikens miljöer förenar han poetens och översättarens roller.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Gunnar Harding (född 1940) debuterade 1967 med diktsamlingen ”Lokomotivet som frös fast”.

Foto: JUREK HOLZER Bild 1 av 1

Gunnar Harding (född 1940) debuterade 1967 med diktsamlingen ”Lokomotivet som frös fast”.

Foto: JUREK HOLZER Bild 1 av 1
Gunnar Harding (född 1940) debuterade 1967 med diktsamlingen ”Lokomotivet som frös fast”.
Gunnar Harding (född 1940) debuterade 1967 med diktsamlingen ”Lokomotivet som frös fast”. Foto: JUREK HOLZER

Våren 1954 intervjuade Axel Liffner för Aftonbladets räkning Elsa Thulin, ordförande i det nybildade Svenska Översättarförbundet. Vad krävs för att bli en bra översättare, undrade poeten och journalisten Liffner, och Thulin svarade: ”Tre ting förefaller mig väsentliga: att man fullt behärskar sitt eget modersmål, att man har grundliga kunskaper i de språk från vilka man översätter, samt att man äger en gnista av författarbegåvning, i varje fall något av en författares fantasi.” Intervjun finns tryckt i den förra året utkomna Liffnervolymen ”12 + 1”, som ger fascinerande inblickar i översättarkårens villkor vid den tidpunkt den organiserade sig. Att det som i dag är Översättarsektionen inom Sveriges Författarförbund valde att ge sitt största pris namn efter Elsa Thulin, som i praktiken var dess grundare, är inte förvånande.

Annons
Annons
Annons