Hårdhänta prov väntar EU-länderna

Under den här veckan utsätts sammanhållningen i EU för en serie ovanligt hårdhänta prov. Dessutom genomförs under en ceremoni i Lissabon det högtidliga undertecknandet av det nya fördraget (Lissabon-fördraget). Så avslöjas i vilken mån EU-ländernas högsta politiska ledare är beredda att omsätta högtidstalens retorik i faktisk gemenskap.

Publicerad
Annons

Redan idag på förmiddagen börjar ett ganska dramatiskt ministermöte i Bryssel. I vad som kallas Allmänna rådet förväntas utrikes- och EU-ministrarna slutbehandla de texter som skall bli slutsatserna vid toppmötet på fredag. Sverige företräds i detta ministerråd av EU-ministern Cecilia Malmström.

Den mest kontroversiella frågan handlar om EU:s fortsatta utvidgning till nya länder, i synnerhet till Turkiet. Frankrikes president Nicolas Sarkozy motsätter sig kraftfullt en turkisk anslutning till EU medan länder som Storbritannien, Italien och Sverige kämpar för formuleringar som garanterar att EU respekterar sina tidigare förpliktelser till Turkiet. Här ligger en djupgående och grundläggande konflikt mellan två olika perspektiv på EU:s framtid.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons