X
Annons
X

Hårdför linje mot Israel krävs

Trots internationell enighet om att de israeliska bosättningarna är olagliga och ett stort hinder för en fred i Mellanöstern, fortsätter dessa att växa. Vi kräver därför att Sverige och EU omprövar sin Israelpolitik och villkorar avtal. Det skriver Johannes Mosskin och Olle Svahn, Settler Watch.

I september löpte den israeliska regeringens "frysning" av byggnationen på ockuperat område ut och de direkta fredsförhandlingarna med palestinierna bröt samman. Sedan dess har omvärlden med USA i spetsen försökt förmå Israel att införa ett nytt stopp för utvidgningen av de illegala bosättningarna i syfte att skaka liv i fredsprocessen. För en tid sedan erbjöd president Obama Israel ett paket innehållande långtgående diplomatiska löften samt, enligt uppgifter, stridsflygplan till ett värde av 20 miljarder kronor. Detta mot att Iisrael skulle respektera folkrätten i 90 dagar och inte bygga i bosättningarna under denna tid.

Den internationella humanitära rätten, även kallat krigets lagar, är det regelsystem som stater har kommit överens om för att skydda människor och begränsa mänskligt lidande under väpnade konflikter. Enligt detta regelverk är det bland annat förbjudet att förflytta sin egen civilbefolkning till ockuperat område. Det är svårt att tänka sig ett tydligare tecken på hur låg status detta regelverk har inom dagens politik än det amerikanska erbjudandet till Israel.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X