”Hårdare tag” ger inte färre brott

BROTT OCH STRAFF Forskning visar att bestraffning inte är en effektiv metod mot brott bland unga. Ändå bygger regeringspartierna sin kriminalpolitik på hårdare tag. Det är dags att kriminalpolitiken kunskapsbaseras, skriver Jerzy Sarnecki och Björn Fries.

Under strecket
Publicerad
Annons

Stora delar av allianspartiernas kriminalpolitiska program bygger på vanföreställningen att ungdomsbrottsligheten ökar. Spelar man på medborgarnas känsla av otrygghet för att vinna röster i höstens val? Eftersom agerandet helt saknar stöd i forskningen är det att betrakta som kriminalpolitiskt kvacksalveri.

För någon månad sedan presenterade Brottsförebyggande rådet nya uppgifter som visade att brott som begåtts av ungdomar har minskat de senaste 15 åren. Undantaget är våldsbrotten som legat på en oförändrad nivå. Det mest intressanta med denna undersökning är att vi tidigare haft en obruten uppgång av ungdomsbrottsligheten under 50 år. Den positiva utvecklingen har knappast uppmärksammats i media och inte satt några spår i den politiska debatten.

Annons
Annons
Annons