Hårdare regler på gång för utsläppsrätter

Det främsta styrmedlet för att minska utsläppen av växthusgaser kan vara verkningslöst. Företagen inom handelssystemet har konstant blivit tilldelade fler gratis utsläppsrätter än de haft behov för. Nu går vi mot en ny handelsperiod med hårdare regler, men då finns gamla rätter sparade på hög.

Under strecket
Publicerad
Annons

EU:s handelsystem med utsläppsrätter är EU:s främsta styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Vid starten 2005 sattes ett mål upp om att minska utsläppen inom handelssystemet med 21 procent fram till år 2020. Nu har nästan halva tiden gått. Hittills finns få bevis för att systemet skulle ha effekt på svenska utsläpp, men målet kommer nås.

Enligt Naturvårdsverkets genomgång minskade utsläppen från svenska företag inom handelssystemet förra året jämfört med föregående år främst för att vintern var förhållandevis mild.

Annons
Annons
Annons