X
Annons
X

Hård konkurrens om adoptivbarn

Konkurrensen om världens adoptivbarn ökar. Allt fler länder slåss om allt färre tillgängliga barn. För ensamstående är det idag näst intill omöjligt att adoptera inom rimlig tid. Sedan 2005 har antalet barn som adopteras i Sverige minskat med 26 procent.

Drygt 3000 svenskar står i kö för att adoptera. Samtidigt växer flodvågen av övergivna barn i hiv-epidemins spår, särskilt i Afrika.

Tusentals afrikanska barn hittas varje år övergivna på gator, sjukhus och järnvägsstationer sedan deras mödrar tvingats överge dem, ofta till följd av sjukdom.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X