X
Annons
X

Tommy Möller: Har vi fått för mycket demokrati?

Läs mer om Trumps första år vid makten
Donald Trump i Grand Rapids, Michigan.
Donald Trump i Grand Rapids, Michigan. Foto: Urban Andersson/IBL

Att Donald Trump blev USA:s 45:e president beror till stor del på att hans motkandidat var impopulär. Vilken betydelse hade det att hon var kvinna? Troligen ganska stor. Ytterst få väljare medger visserligen att könsfrågan var viktig men forskning visar att kvinnliga kandidater har en uppförsbacke jämfört med sina manliga kolleger: likeability är åtminstone i amerikansk politik starkare korrelerat till valbarhet för kvinnliga politiker än för manliga. Hillary Clinton var liksom Trump illa omtyckt av många men för Trump var detta följaktligen ett mindre problem än för Clinton. Till det kommer att Clinton av en stor majoritet ansågs ohederlig, och forskning visar att det är särskilt problematiskt för kvinnliga politiker.

Donald Trump i Grand Rapids, Michigan.

Foto: Urban Andersson/IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X