Annons

Här talades minst fem språk

Foto: A. Savin

Vykortet | Viborg

Publicerad

När man nalkas Viborg domineras synfältet av den starkt befästa borgen som var det största svenska slottet – efter Stockholms slott. Staden grundades 1293 av marsken Tyrgils Knutsson, som senare avrättades på Pelarbacken i Södermalm som en följd av sin dominans i samband med Håtunaleken.

Längst in i Finska viken uppstod så den stad som blev avgörande kosmopolitisk aktör för Östersjöhandeln. Här talades i vart fall fem språk – och efter hand med jiddisch sex, nämligen svenska, finska, tyska, ryska och ingermanländska.

Annons
Annons
Annons