Annons
Recension

Staten Israel. Drömmar och verklighet. Sionismen i kritisk belysningHar staten Israel skadat judendomen?

Under strecket
Publicerad

Israel är i dag en av världens mest utsatta stater. Den är inte bara under ständig attack från en rad islamistiska terrororganisationer. Den är dessutom ekonomiskt bojkottad av såväl de flesta arabiska länder som ett stort antal västliga företag, en bojkott som rader av ideella och kristna intressegrupper i Europa, genom sina krav på isolering av Israel, i praktiken har ställt sig bakom. Israel är vidare världssamfundets, av FN, i särklass mest fördömda stat - för rasism, diskriminering och hot mot världsfreden.
Om denna stat har Per-Martin Meyerson skrivit boken Staten Israel. Drömmar och verklighet. Sionismen i kritisk belysning. Det är en bok som jag läst med blandade känslor. Huvuddelen av den är en välskriven och balanserad redogörelse för den israeliska statens uppkomst och utveckling. Men denna del utgör bara en yttre ram för den problematik Meyerson brottas med, nämligen om
existensen av Israel gynnat eller skadat judendomen som andlig rörelse. Det är en klassisk frågeställning om förhållandet mellan rena ideal och smutsig praktik som formulerats inom alla stora religioner och ideologiska rörelser.

Annons

Meyersons svar tycks vara att judendomen stått sig bättre utan den sionistiska statsbildningen. Detta svar är nära förbundet med Meyersons syn på Israels grundande och dess demokrati. Meyerson menar att Israel är en stat som etablerats på det palestinska folkets bekostnad. Det är ett påstående som numer blivit en dogm, också bland många liberala judar.
Det gör emellertid inte tesen mer sann. Israel har lika goda historiska och legala skäl till sin existens som någon annan stat. Israel är det judiska folkets ursprungliga hemort. Arabernas närvaro är däremot följden av en erövring. Diasporan till trots har det alltid funnits en judisk minoritet i Israel, men aldrig någon palestinsk stat eller identitet bland de araber som bebott området.
Det är riktigt att en stor grupp araber
flydde eller fördrevs från nuvarande Israel efter det att de misslyckats med att krossa den nybildade staten 1948. Men varför skall ett kollapsat arabiskt anfallskrig läggas Israel till last moraliskt och politiskt? Faktum är att rader av moderna stater har grundats i samband med krig, anfall, flykt och fördrivning. Hit hör bland annat dagens Polen, Ryssland, Ungern, Rumänien, Turkiet, Grekland, Indien, Pakistan och Kina. Av alla dessa stater är det märkligt nog bara Israels legitimitet som ständigt ifrågasätts.

Annons
Annons
Annons