Har snyggingar svårt att göra karriär?

Under strecket
Publicerad
Annons

Sabrina Jikander, 18, nekas att göra lumpen med motiveringen att hon är för snygg. Mönstringsförrättaren tyckte att en modellkarriär vore lämpligare.
Hon får bara en ursäkt av Pliktverkets generaldirektör Körlof.
Socialdemokratiske rikdagsmannen Anders Bengtsson menar att fallet visar att allmän värnplikt måste införas också för kvinnor. ”Det är ytterligare ett exempel på hur mansdominerad denna värld är”, förtydligar han.
I själva verket betyder mönstringsförrättarens motivering precis vad den ser ut att betyda.
En undersökning bland 350 företag som AFP redovisade 2 000 visar att 37 procent av de anställda i Italien blir mer motiverade att arbeta om chefen är snygg. Det visar sig i produktiviteten, villigheten att jobba övertid och undvika raster. Men förhållandet är uppenbarligen det motsatta ”i många protestantiska och kalvinistiskt inspirerade länder” där en alltför snygg person kan ”mista i trovärdighet” i rollen som chef, enligt en kommentar av psyko-antropologen Massimo Cicogna.

Naturligtvis är det slöseri med kompetent arbetskraft att hindra snygga människor i karriären bara p g a utseendet, men detta mönster finns inte bara i försvaret. Bland de puritanskt inriktade länderna finns inte bara USA och Storbritannien (jämför TV-seriernas och pratshowernas moralismer) utan också bl a Sverige. Enligt många människors uppfattning, känd genom andra undersökningar, är snygga människor ytligare och mindre intelligenta än genomsnittet. En vanlig fördom om ovanligt snygga män är dessutom att de är bögar.
Unga kvinnor får i regel tillträde till militärlivet om de har lust. Försöket att styra in Sabrina Jikander på en modellkarriär visar inte på behovet av allmän värnplikt för kvinnor.
Med tanke på oron för låga födelsetal i landet bör de kvinnor som vill satsa på barn i den åldern, innan karriärens början, inte få en ytterligare plikt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons