Här sänker man hyrorna så att fattiga får råd

Så här fungerar social housing i sex länder, där Danmark, Österrike och Nederländerna liknar Sverige lite mer. Men till skillnad från i Sverige satsar grannländerna på öronmärkta bostäder utan kommersiella hyror.

Under strecket
Publicerad

Nederländerna har med 30 procent störst social bostadssektor i Europa.

Foto: Boverket

I Österrike bor 40 procent i hyresrätt, varav merparten är inom den sociala sektorn.

Foto: Boverket

Allmännyttan i ordets egentliga bemärkelse lever kvar i Danmark, 22 procent.

Foto: Boverket

En mycket stor del av engelsmännen äger sitt boende.

Foto: Boverket

16 procent av Frankrikes bostäder har socialt satta hyror.

Foto: Boverket

I Tyskland är det vanligast att man hyr sin bostad. Andelen "Sozialwohnungen" är dock ganska låg.

Foto: Boverket
Annons

I Nederländerna har man ett särskilt socialt bostadsbyggande, "Sociale woningsbouw" som omfattar tre av tio bostäder i landet – störst andel i Europa. Sektorn består av icke vinstdrivande "woningscorporaties", eller bostadsstiftelser. Det statliga stödet har minskat, men det finns lånegarantier.

Bostadsstiftelser måste fördela 80 procent av sitt bestånd av bostäder till överkomliga priser till hushåll med inkomst under en viss inkomstgräns. Ett nytt oberoende tillsynsorgan upprätthåller tillsynen över bostadsstiftelserna.

Annons
Annons
Annons