Annons

Har Mallorca verkligen varit ett kungarike?

Mallorca
Mallorca Foto: Aop

I historisk litteratur omtalas ”kungariket Mallorca”. Är det verkligen sant att semesterön en gång har varit ett eget rike?

Under strecket
Publicerad

**Historien om det **mallorcanska kungariket började med Jakob I av Aragonien, en av 1200-talets stora europeiska statsmän och krigare. Efter att ha ägnat sina första regeringsår åt att bekämpa bångstyriga ädlingar och rebelliska vasaller framstod Jakob I i slutet av 1220-talet som en ovanligt kraftfull och energisk monark. Han erövrade Mallorca, Ibiza och Valencia, så att Aragoniska kronans välde kraftigt utökades i sydlig och östlig riktning. Av detta skäl gick han till historien som ”Jakob Erövraren”.

Jakob I var gift tre gånger. Hans andra gemål, Yolanda, dotter till den ungerske kungen Andreas II, gav honom tio barn, däribland sönerna Peter (f 1240) och Jakob (f 1243). År 1262 lät kungen skriva ett testamente till förmån för dessa söner, ett dokument som justerades åtskilliga gånger för att få sitt slutliga utformande i Montpellier 1272. Huvudpunkten var att riket skulle skäras upp i två delar. Aragonien, Katalonien och Valencia testamenterades till Peter, medan sonen Jakob fick en uppsättning geografiskt utspridda territorier som erhöll det latinska namnet regnum Maioricarum et insulae adiacentes, ”kungariket Mallorca och intill liggande öar”. Testamentet stipulerade att kungen av Mallorca framledes skulle vara vasall under Aragoniens krona. Jakob måste alltså svära trohetsed till Peter för rätten att styra sitt eget nybildade kungarike.

Annons
Annons
Annons