Annons

Här ligger Norge steget före Sverige

Under strecket
Publicerad

Norge, detta land som ständigt ligger i täten, har i ytterligare ett avseende tagit steget före oss. Landets statsminister talar öppet om behovet av arbetskraftsinvandring. Inom en snar framtid vill man kunna erbjuda såväl nya som gamla EU-medlemmar arbetstillstånd i Norge. Genom EES-avtalet är detta fullt möjligt.

Inför EU:s förestående utvidgning har en tråkig debatt resulterat i ett avtal mellan gamla och nya medlemsländer. När de nya väl blivit medlemmar tvingas de ändå vänta ytterligare några år innan de erhåller status som fullvärdiga medlemmar. Dessvärre innebär detta ett undantag från EU:s mest grundläggande princip om fri rörlighet. Först om några år kommer våra nya vänner att ha tillträde till hela den europeiska arbetsmarknaden. Regeringen Bondeviks initiativ kan förhoppningsvis påverka Sveriges regering. Frågan om arbetskraftsinvandring utreds för närvarande men så mycket att utreda finns egentligen inte. Det handlar både om ett uppenbart behov på den svenska arbetsmarknaden och om en principiellt viktig fråga. Frågan avslöjar bevekelsegrunders betydelse. Det finns praktiska och föränderliga skäl och det finns grundläggande principer som leder oss till våra politiska slutsatser.

Annons
Annons
Annons