Här finns Stockholms bästa skolbibliotekarier

Fem år i rad har Nacka gymnasium, som enda skola i Stockholms län, fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”. Framgångskonceptet är enkelt – riv lånedisken och samarbeta med lärarna ute i klassrummen.

Under strecket
Publicerad
På Nacka gymnasium arbetar tre skolbibliotekarier och de har ett framgångsrikt samarbete med skolans lärare.

På Nacka gymnasium arbetar tre skolbibliotekarier och de har ett framgångsrikt samarbete med skolans lärare.

Foto: Cecilia Burman
”Föräldrar efterfrågar en trygg studiemiljö, men också kompetenser som kan hjälpa eleverna i skolarbetet kring källkritik och informationssökning”, säger Maria Åsberg, skolbibliotekarie på Nacka gymnasium.

”Föräldrar efterfrågar en trygg studiemiljö, men också kompetenser som kan hjälpa eleverna i skolarbetet kring källkritik och informationssökning”, säger Maria Åsberg, skolbibliotekarie på Nacka gymnasium.

Foto: Cecilia Burman
Skolbibliotekarien Sebastian Lönnlöv undervisar elever på Samhällsprogrammet inför ett skolarbete på temat ”historiska val”. Han vägleder dem genom källkritiska principer och sökords-knep.

Skolbibliotekarien Sebastian Lönnlöv undervisar elever på Samhällsprogrammet inför ett skolarbete på temat ”historiska val”. Han vägleder dem genom källkritiska principer och sökords-knep.

Foto: Cecilia Burman
Under hashtaggen #ngläser delar elever och skolpersonal på Nacka gymnasium med sig av boktips.

Under hashtaggen #ngläser delar elever och skolpersonal på Nacka gymnasium med sig av boktips.

Foto: Cecilia Burman
På Nacka gymnasium arbetar tre skolbibliotekarier och de har ett framgångsrikt samarbete med skolans lärare.

På Nacka gymnasium arbetar tre skolbibliotekarier och de har ett framgångsrikt samarbete med skolans lärare.

Foto: Cecilia Burman
”Föräldrar efterfrågar en trygg studiemiljö, men också kompetenser som kan hjälpa eleverna i skolarbetet kring källkritik och informationssökning”, säger Maria Åsberg, skolbibliotekarie på Nacka gymnasium.

”Föräldrar efterfrågar en trygg studiemiljö, men också kompetenser som kan hjälpa eleverna i skolarbetet kring källkritik och informationssökning”, säger Maria Åsberg, skolbibliotekarie på Nacka gymnasium.

Foto: Cecilia Burman
På Nacka gymnasium arbetar tre skolbibliotekarier och de har ett framgångsrikt samarbete med skolans lärare. Foto: Cecilia Burman

I den luftiga bibliotekslokalen på andra våningen delar böcker utrymme med konstverk, foton och litterära utställningar skapade av skolans 2 150 elever. På Nacka gymnasium arbetar tre skolbibliotekarier, men lika ofta hittar man dem ute i klassrummen där de undervisar i informationssökning och källkritik.

För de går dit behovet finns, i stället för att vänta på eleverna bakom lånedisken, menar skolbibliotekarien Maria Åsberg.

– Vår främsta uppgift är att fungera som en pedagogisk resurs, att vara integrerad i skolan och inte begränsad till en fysisk lokal. Det är kompetensen som står i centrum, säger hon.

”Föräldrar efterfrågar en trygg studiemiljö, men också kompetenser som kan hjälpa eleverna i skolarbetet kring källkritik och informationssökning”, säger Maria Åsberg, skolbibliotekarie på Nacka gymnasium. Foto: Cecilia Burman
Skolbibliotekarien Sebastian Lönnlöv undervisar elever på Samhällsprogrammet inför ett skolarbete på temat ”historiska val”. Han vägleder dem genom källkritiska principer och sökords-knep.

Skolbibliotekarien Sebastian Lönnlöv undervisar elever på Samhällsprogrammet inför ett skolarbete på temat ”historiska val”. Han vägleder dem genom källkritiska principer och sökords-knep.

Foto: Cecilia Burman

Maria Åsberg och kollegan Elisabet Brandberg har arbetat på skolan sedan 2010. När de började fick de tillsammans med den nya IT-chefen i uppdrag att förnya bibliotekets funktioner. Då var Nacka gymnasiums skolbibliotek, som de flesta andra skolbibliotek, mer fokuserade på utlåningsverksamhet.

Men i samband med digitaliseringsprocessen, där eleverna bland annat fick egna bärbara datorer till låns, förändrades också behoven. Eleverna var ju inte längre låsta till en fysisk plats, så varför skulle skolbiblioteket vara det?

Man rev den stora lånedisken som skilde bibliotekarierna från eleverna och skaffade en interaktiv skrivtavla för att förtydliga sin nya profil.

– Vi vill inte bara stå och ge elever information, utan försöker aktivt få dem att vara delaktiga själva i informationssökningsprocessen, förklarar Maria.

Skolbibliotekarien Sebastian Lönnlöv undervisar elever på Samhällsprogrammet inför ett skolarbete på temat ”historiska val”. Han vägleder dem genom källkritiska principer och sökords-knep. Foto: Cecilia Burman

En annan viktig komponent är förtroendet från ledningen, menar Elisabet Brandberg.

– Vi är väldigt integrerade med övriga skolan och skolledningen ser till att skapa möjligheter för oss att arbeta tillsammans med lärarna. Vi blir inbjudna till skolmöten och arbetslagsmöten, säger hon.

Skolbibliotekarierna på Nacka gymnasium tänker rätt, för i den nya läroplanen som blir giltig den 1 juli i år förtydligas skolbibliotekens funktion med formuleringen: ”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.”

Under hashtaggen #ngläser delar elever och skolpersonal på Nacka gymnasium med sig av boktips.

Under hashtaggen #ngläser delar elever och skolpersonal på Nacka gymnasium med sig av boktips.

Foto: Cecilia Burman

Malin Söderberg, biträdande rektor på Nacka gymnasium, ser positivt på de skärpta kraven.

– Jag ser ju vilken enorm fördel det är för våra elever att den här resursen finns, och då känns det ju rimligt att det skulle se ut så på alla ställen.

Under hashtaggen #ngläser delar elever och skolpersonal på Nacka gymnasium med sig av boktips. Foto: Cecilia Burman

Samarbetet med ämneslärarna har även lagt grunden för deras läsfrämjande arbete. ”NG Läser” är ett projekt där eleverna tipsar varandra om böcker med hjälp av korta recensioner på laminerade bokmärken som kilats in mellan boksidorna.

Elevtipsen är synligt uppställda i biblioteket och lockar, enligt bibliotekarierna, ungdomarna till fler boklån – men också läsupplevelser som de själva inte hade valt i första hand. Skolpersonal och elever tipsar dessutom varandra om böcker via hashtaggen #ngläser på Instagram.

– Vi har världens roligaste jobb! Det är härligt att kunna kombinera just litteraturen med medie- och informationskunnighet som det händer så mycket kring just nu, säger Maria Åsberg.

Annons
Annons
Annons
Annons