Annons

Claes Arvidsson:Har Fi blivit försvarets fiende nummer ett?

Publicerad

Anders Borg har Gunnar Sträng som förebild men i ett avseende är det snarare stats- och finansminister Göran Persson som gäller: De sista miljarderna som behövs för att få ihop budgeten går att ta från försvaret. När Borg 2007 äntrade talarstolen i Almedalen skedde det i Perssons anda. Enligt finansministern skulle 4 miljarder kronor skäras på försvarsanslaget, bara en tioprocentig minskning. Det kom som en bomb för försvarsminister Mikael Odenberg som efter att förgäves ha fäktat beslöt att fly från jobbet hösten 2007. Istället ankom Sten Tolgfors.

Försvarets materielanslag stod i fokus för sparivern. När den så kallade genomförandegruppen som tillsattes 2008 med uppgift att välja bort projekt, var färdig innebar det en minskning av anslaget med 2,8 miljarder kronor till 2011. En del planerade projekt ströks, en del bantades och några avvecklades. Samtidigt skulle en del av sparpengen föras över till operativ verksamhet.

Annons
Annons
Annons