Annons

Här får eleverna hitta sitt bästa sätt att lära

Vilka drömmar har du? Hur lär du dig bäst nya saker? Vad stressar dig och vad lugnar dig? Genom att försöka få tag i elevernas styrkor vill skolledningen på ESS-gymnasiet ge stukade elever studielusten tillbaka. Deras tes är att alla elever kan nå kursplanernas mål, men i lärarkåren är meningarna delade om den saken.

Under strecket
Publicerad

Astrid Kratz och Lotta Lorentzon är rektorer på ESS-gymnasiet i Stockholm. Deras mål är att ge alla elever en tilltro både till sig själva och till sitt lärande.

Foto: Andreas H Nilsson

En del elever är så stukade att bara frågan vad de drömmer om – att någon tror att de kan – blir ett lyft, enligt rektorerna på ESS-gymnasiet i Stockholm.

Foto: Andreas H Nilsson

– Skolan har en tendens att bita tag i svagheter. Att få höra ”det här kan du inte och det här kan du inte och nu sätter vi igång med det här” är inte så uppmuntrande, säger Lotta Lorentzon, rektor vid ESS-gymnasiet.

När elever tas emot på ESS-gymnasiet i Stockholm görs en intervju där man visserligen försöker ta reda på vad eleven har svårt för, men också deras framtidsdrömmar och styrkor.

Annons
Annons
Annons