Har engelskan större ordförråd än svenskan?

23 december. Är Shakespeare ordrikare än Strindberg? Myter och påståenden om språk granskas av lingvisten Mikael Parkvall varje dag fram till jul i SvD:s Språkluckan.

Under strecket
Publicerad
Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Annons

När engelskans stora ordförråd diskuteras, nämns gärna William Shakespeares påstått väldiga vokabulär. Det oftast angivna antalet ord är 29 066, som grundar sig på 1970-talsverket The Harvard Concordance to Shakespeare. Men denna siffra är maskinellt framtagen från elektroniska versioner av hans samlade produktion, och det har föreslagits att den skulle kunna reduceras till 18 000 om man skulle använda lite striktare kriterier.

Med exakt samma kriterier visar sig romanerna och dramerna av vårt eget nationalmonument Strindberg innehålla betydligt fler ord – inte mindre än 119 288. Om nu Shakespeares knappa 30 000 var ett bevis både på hans geni och på hans modersmåls överlägsenhet, vad säger då inte Strindbergs mer än fyra gånger fler ord?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons