Annons

Har engelskan större ordförråd än svenskan?

23 december. Är Shakespeare ordrikare än Strindberg? Myter och påståenden om språk granskas av lingvisten Mikael Parkvall varje dag fram till jul i SvD:s Språkluckan.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

När engelskans stora ordförråd diskuteras, nämns gärna William Shakespeares påstått väldiga vokabulär. Det oftast angivna antalet ord är 29 066, som grundar sig på 1970-talsverket The Harvard Concordance to Shakespeare. Men denna siffra är maskinellt framtagen från elektroniska versioner av hans samlade produktion, och det har föreslagits att den skulle kunna reduceras till 18 000 om man skulle använda lite striktare kriterier.

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons