Har bankerna för mycket pengar i kassan?

SEB betalar 100 000 kronor per kund i norska Privatbanken. Har de svenska storbankerna för mycket pengar efter goda vinstår?

Under strecket
Publicerad
Annons

kommentar | SEB:s norska affär
Förra veckans medieuppgifter i Norge var riktiga. SEB lägger bud på lilla norska Privatbanken. Man är redo att betala 1,4 miljarder svenska kronor för banken.
Det är väl en hyfsad slant för en bank som startade i november år 2000. Privatbanken är alltså inte ens fem år gammal.

Så väldigt stor är den inte heller. Ett kontor i Oslo och nätet. 35 anställda och 14 000 kunder. In- och utlåning ligger vardera på cirka 6 miljarder norska kronor.
SEB betalar 100 000 per bankkund respektive 40 miljoner per anställd. Det låter inte rea ens med tanke på att prisnivån i oljelandet Norge allmänt är hög.
Som företagsbank är SEB redan en betydande aktör i Norge. Man övertog Orklas verksamhet och detta företag blev en tid delägare i Enskilda Securities. Posten återköptes av SEB 2003.
SEB har 400 anställda i Norge som förutom med börs- och företagsanknutna affärer sysslar med kort och privatbankverksamhet. Koncernchefen Lars Thunell vill stärka SEB bland de mer krävande - läs: mer
välbärgade - privatkunderna. Det är en kategori som varje bank med självaktning riktar in sig på.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons