X
Annons
X

Här avrättades kungens tyske medhjälpare

"I Erikskrönikan, Sveriges kändaste medeltida diktverk, påstås att kung Magnus Ladulås hade en stor brist: alltför mycket förlitade han sig på utländska män, främlingar som tycks ha tagit jobben från svenskarna. Det låter nästan som argument från en nutida främlingsfientlig opinion. Vilka var utlänningarna?"

Brunkebergstorg på 1930-talet. Pumphuset flyttades till Stortorget 1953.
Brunkebergstorg på 1930-talet. Pumphuset flyttades till Stortorget 1953. Foto: Bertil Norberg/TT

De var tyskar. De flesta historiskt välorienterade svenskar vet att tyskarna under 1200- och 1300-talen immigrerade i stora skaror till svenska städer och till Bergslagen, där de bidrog aktivt till att bygga upp näringslivet. Vad som är mindre känt är att epoken även bevittnade en omfattande immigration av tyska ämbetsmän och militärer, som knöts till den allt starkare kungamakten – naturligtvis till förfång för vissa svenska stormän, vars besvikelse ekar i den på 1320-talet skrivna Erikskrönikan. Det rörde sig om en brokig skara av specialister, diplomater, krigare och äventyrare, med Werner Brunkow från Brandenburg som kändaste namn. Andra nyanlända som nämns i källorna var Hermann Thyring, Hartmann Gremlin från Oldenburg, Friedrich Schlichting, greve Heinrich av Gleichen och Heinrich Glysing. Under det sekel som följde skulle åtskilliga tyska ämbetsmän och krigare emigrera till Sverige och uppnå höga positioner i samhället, något som kulminerade efter Albrekt av Mecklenburgs uppstigande på den svenska tronen år 1363. Väl att märka skedde den tyska invandringen samtidigt som medlemmar av förmögna svenska familjer gifte in sig i tyska ätter och knöt band till såväl adelssläkter på kontinenten som till tyska familjer och institutioner i Baltikum. Tyska orden, den andliga riddarorden som på 1200-talet lade under sig nuvarande Estland och Lettland, blev en stor jordägare i Södermanland och Östergötland.

Brunkebergstorg på 1930-talet. Pumphuset flyttades till Stortorget 1953.

Foto: Bertil Norberg/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X