Annons
X
Annons
X

Här är vinnarna i Borgs budget

Mycket litet av Borgs pengaregn hamnar i din plånbok. Tillhör du den breda medelklassen får du i princip inget extra. Men det finns några vinnare i årets budget, säger familjeekonomen Bodil Hallin.

Bodil Hallin, familjeekonom på Ikano Bank är inte förvånad över årets budget, det mesta var ju presenterat i förväg. Men hon säger att utfallet för enskilda är ovanligt magert med tanke på frikostigheten i regeringens budget.

– Det görs stora satsningar, på infrastruktur, forskning och sänkt bolagsskatt, men tillskottet i hushållskassan för den löntagande medelklassen är nästan lika med noll. Fast budgeten kan ju förhoppningsvis ge positiva effekter på samhällets ekonomi, vilket indirekt ger en vinst för alla.

En vinnargrupp är de barnfamiljer som får föräldrapenning på grundnivån, eftersom föräldrapenningen höjs från 180 till 225 kronor per dag. Det handlar framför allt om unga och arbetslösa eller studerande eller personer som har invandrat nyligen och inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Höjningen innebär cirka 1600 kronor mer efter skatt per månad.

Annons
X

En annan vinnargrupp som Bodil Hallin pekar ut är personer som vill hyra ut sin bostad, de behöver möjligen inte betala någon skatt, eftersom schablonavdraget höjs från 21 000 kronor till 40 000 kronor per år.

Däremot ser hon knappast pensionärerna som några vinnare, trots en sänkning av skatten och ett höjt bostadstillägg för ogifta pensionärer. Många pensionärer har nämligen hemtjänst och hemtjänstavgiften kommer att öka med lika mycket som man fått extra, eftersom hemtjänstavgiften beräknas på inkomsten efter skatt.

Bodil Hallin hade personligen velat se mer åtgärder som stimulerar till sparande. Särskilt viktigt vore att få igång ungdomars sparande till en egen bostad. I Norge finns det exempel på skattegynnat sparande, säger Bodil Hallin.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I övrigt kan vi bara se fram emot nästa års budget, tipsar Hallin.

  – Då är det valår, och vi kan således förvänta oss mer satsningar som hamnar direkt i din plånbok.

  Här är en sammanställning av de budgetförslag som kan påverka din plånbok:

  • Sänkt skatt för pensionärer med i snitt 50 kronor per månad.

  • Bostadstillägget för ogifta pensionärer höjs med 170 kronor per månad.

  • Föräldrapenningens grundnivå höjs från 180 till 225 kronor per dag.

  • 80 procent av dagarna med föräldrapenning måste tas ut innan barnet fyller fyra år.

  • Skattereduktion för läxhjälp även för gymnasieungdomar.

  • Studerande med barn får högre studiestöd eftersom tilläggsbidraget höjs med 10 procent per barn. För studerande med ett barn blir det en höjning med 520 kronor per år, med två barn 840 kronor och med tre barn 1040 kronor.

  • Mer förmånligt att prova på jobb när man har haft ekonomiskt bistånd (socialbidrag) i minst sex månader, eftersom bara 75 procent av arbetsinkomsten ska beaktas när storleken på det ekonomiska biståndet beräknas.

  • Schablonavdraget för uthyrning av bostäder höjs från 21 000 till 40 000 kronor per år.

  Och här är några andra förslag som kan påverka familjeekonomin:

  • Det blir enklare att byta bank och jämföra lån.

  • 600 miljoner under två år ska satsas på bredbandsutbyggnad på landsbygden.

  • Det blir fortsatt investeringsstöd för solceller även nästa år.

  • Satsningar på jobb och bostäder, som indirekt påverkar dig:

  • Det allra största privatekonomiska lyftet gör förmodligen den som får ett jobb efter att ha varit arbetslös en tid. Under nästa år satsas 2,2 miljarder kronor på ett jobbpaket för unga, 865 miljoner kronor för att motverka långtidsarbetslösheten och 200 miljoner kronor för att göra det mer förmånligt att gå från ekonomiskt bistånd (som tidigare kallades socialbidrag) till ett jobb.

  • Enklare byggregler bör ge fler studentbostäder enligt budgetpropositionen och därför får Boverket i uppdrag att förenkla byggreglerna. 2013 sänks också fastighetsavgiften för flerfamiljshus, vilket man hoppas ska bidra till att fler hyresrätter byggs.

  Källa: Bodil Hallin på Ikano Bank.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X