Annons

Här är uranhalten högst

Uppmätta halter av uran i dricksvatten från svenska kommunala vattenverk, räknat i mikrogram per liter. Kartläggningen genomfördes 2004. Den rekommenderade maxdosen är 15 mikrogram.

Under strecket
SvD
Publicerad
Foto: SVDBild 1 av 1
Foto: SVDBild 1 av 1
Foto: SVD

Enköping 26

Annons
Annons
Annons