Annons

Här är städerna som krymper snabbast

Samtidigt som urbaniseringen tilltar världen över finns det en mängd städer världen över som krymper. Inte oväntat ligger flera av dem i Ryssland eller i forna sovjetstater, men även storstäder i Italien – Rom, Milano och Turin – minskar sin befolkning.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 10
Bild 2 av 10
Bild 3 av 10
Foto: SCANPIX Bild 4 av 10
Bild 5 av 10
Bild 6 av 10
Bild 7 av 10
Bild 8 av 10
Foto: SCANPIX Bild 9 av 10
Bild 10 av 10

Befolkningsökningen sägs vara ett av de största hoten mot människans framtid på jorden. Jordens bärkraft riskerar att överskridas i något skede och faran finns för att livsmedelsproduktionen inte kan ökas i samma takt som befolkningen växer.

Samtidigt flyttar allt fler människor in i städerna, framför allt därför att det är där som jobben finns. I dag bor mer än hälften av jordens befolkning i städerna.

Annons
Annons
Annons