X
Annons
X

Här är partistyrelsens motivering

Partistyrelsen motiverar i ett pressmeddelande sitt beslut att utesluta Patrik Ehn:

"Uteslutningen grundar sig i att partistyrelsen gjort en samlad bedömning av Ehns politiska bakgrund i nazistiska och extremististiska organisationer i kombination med en lång rad olika uttalanden och händelser. Efter noga övervägande har partistyrelsen landat i slutsatsen att Patrik Ehns ideologiska hemvist inte är inom Sverigedemokraterna och att han därmed inte kan fortsätta som medlem. Beslutet som fattades med 14 röster mot 3 grundar sig inte i några enskilda händelser utan partistyrelsen har bedömt helheten som visar att Ehn inte på ett trovärdigt sätt lämnat extremismen bakom sig. Partiet uppmanar samtidigt Ehn att avträda sina uppdrag i kommunfullmäktige i Göteborg samt i landstinget i Västra Götaland."

Som exempel nämner partisekreterare Björn Söder Ehns kontakter med det nynazistiska partiet NDP i Tyskland.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X