Annons
X
Annons
X

Läkare: Så kan krisen i vården lindras just nu

Bristen på vårdplatser är akut. Därför bör landstingsdirektörerna börja med akuta åtgärder. Det skriver representanter för läkarföreningar över hela Sverige.

Krisen i sjukvården
Vi vill bidra till att åter kunna erbjuda en tillgänglig och värdig vård, skriver läkarföreningar i hela landet.
Vi vill bidra till att åter kunna erbjuda en tillgänglig och värdig vård, skriver läkarföreningar i hela landet. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

DEBATT | KRISEN I SJUKVÅRDEN

Bristen på vårdplatser slukar resurser, förvärrar sjukdomstillstånd och orsakar patientskador och personalflykt. Den onda cirkeln snurrar allt snabbare och gränsen för prioriteringar mellan svårt sjuka patienter flyttas dagligen. Våra medlemmar, men främst våra patienter, får betala priset.

Utvecklingen måste vändas, och vi vill bidra till att åter kunna erbjuda en tillgänglig och värdig vård. Därför har vi satt ihop en handlingsplan för region- och landstingsdirektörer.

1. En personalpolitik som möjliggör en trygg vård för patienterna och ett hållbart arbetsliv i vården. Landstingsansvariga pratar gärna om personalbrist, men det stora problemet är personalflykt, orsakad av den ohållbara arbetssituation som vårdplatsbristen skapar. För att lösa vårdplatsbristen krävs därför en personalpolitik som renodlar och förtydligar arbetsuppgifter, prioriterar arbetsmiljön, premierar trofasthet och erfarenhet samt garanterar fortbildning och kompetensutveckling.

Annons
X

2. Stärk läkares ledarskap. Läkare som ledare och chefer har på grund av sin medicinska expertis särskilt goda förutsättningar att prioritera användningen av vårdens begränsade resurser på ett optimalt sätt, samt utveckla nya behandlingsmetoder och arbetssätt för ett ännu bättre resursutnyttjande. Vid medicinskt och etiskt svåra prioriteringar i det dagliga arbetet krävs också att chefen har kompetens och mandat att stötta.

För att skapa en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård krävs även mer långsiktiga åtgärder.

3. Vårdplatsdimensionering utifrån befolkningens behov. Antal och fördelning mellan olika vårdplatser ska utgå från en analys av befolkningens faktiska behov. Det är en nödvändig förutsättning för att undvika problem med överbeläggning och utlokalisering och växande vårdköer över tid. Idag saknar de flesta landsting och regioner sådana underlag och baserar istället sin dimensionering på kortsiktiga ekonomiska ramar. Detta är betydligt dyrare i längden.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  4. En nationell primärvårdsreform. Både sjukhusen och primärvården behöver resursförstärkning i dagsläget. På sikt kan dock en stark primärvård med patientansvariga läkare och tillräcklig kapacitet för medicinskt omhändertagande minska behovet av både in- och återinläggningar. Därför krävs en nationell primärvårdsreform, för att långsiktigt möjliggöra primärvårdens uppdrag, öka primärvårdens kapacitet, och därmed kunna tillgodose en större del av befolkningens vårdbehov utanför sjukhusen. Landstingen och regionerna har potential att vara drivande i den processen.

  Sist men inte minst vill vi understryka att vårdplatsbristen inte har exakt samma orsaker i alla landsting och regioner, eller på alla sjukhus inom en viss region. För att hitta rätt kombination av ovanstående åtgärder och lokala anpassningar krävs därför dialog mellan professionsföreträdare och lokala beslutsfattare. Är du en av dessa? Hör av dig till din lokala läkarförening redan idag!

  Karin Båtelson, ordförande Sveriges läkarförbunds vårdplatsgrupp

  Bengt Hultberg, ordförande Jönköpings läns läkarförening

  Carin Larnert Hansson, ordförande Östergötlands läkarförening

  Cecilia Nordenson, ordförande Västerbottens läns läkarförening

  Emma Spak, ordförande Göteborgs läkarförening

  Lars Olén, ledamot Skaraborgs läkarförening

  Henrik Östlund, ordförande Malmö läkarförening

  Johan Danielsson, ordförande Kronobergs läkarförening

  Johan Styrud, ordförande Stockholms läkarförening

  Jonas Andersson, ordförande Blekinge läkarförening

  Jonas Wallvik, ordförande Medelpads läkarförening

  Linda Karsberg, ordförande Dalarnas läkarförening

  Mats Stenberg, ordförande Västmanlands läkarförening

  Marie Engman, ordförande Sörmlands läkarförening

  Marina Tuutma, ledamot Värmlands läkarförening

  Monica Prieto Arnfelt, ordförande Östra Skånes läkarförening

  Olle Hollertz, ordförande Kalmar läns läkarförening

  Paula Wallmon, ordförande Örebro läkarförening

  Per Meijer, ordförande Hallands läkarförening

  Peter Geiger, ordförande Älvsborgs Södra läkarförening

  Peter Johansson, ordförande Norrbottens läkarförening

  Regina Göbel, ordförande Gotlands läkarförening

  Sara Sehlstedt, ordförande Jämtlands läns läkarförening

  Sarah Jevrém, ordförande Nordvästra Götalands läkarförening

  Torbjörn Karlsson, ordförande Upplands Allmänna läkarförening

  Ylva Björklund, ordförande Gästrike Hälsinge läkarförening

  Erik Dahlman, ordförande Mellersta Skånes läkarförening

  Annons
  Annons
  X

  Vi vill bidra till att åter kunna erbjuda en tillgänglig och värdig vård, skriver läkarföreningar i hela landet.

  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X