Annons

Här är frågorna C grälar om

Förslaget på nytt Idéprogram för Centerpartiet har rivit upp känslor i partiet, och formuleringar kring månggifte och slopad skolplikt har kritiserats internt.

SvD listar några av de uppmärksammade ställningstagandena, och tittar på vad som egentligen står i idéprogrammet.

SvD
Publicerad

Äktenskap och arvsrätt. Så här står det i idéprogrammet: ”Människor måste själva få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar.Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar.”

Invandring. Så här står det i idéprogrammet: ”För ett parti som värnar friheten och bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att man är för en fri invandring. Så länge det finns länder som kränker mänskliga fri- och rättigheter är öppna gränser, och människors möjlighet att fly, det enda sättet att erbjuda alla människor ett skydd för sina grundläggande rättigheter.”

Annons
Annons
Annons
Annons