Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Olle Zachrison: Här är eurokrisens fikonspråk

Nej, det är inte du som är dum! Det är fler som inte fattar alla termer, slangord och förkortningar som används om och i krisens Europa just nu. Här är ett lexikon till eurokrisens fikonspråk sammanställt av SvD Näringslivs reportrar och där läsarna kommit med förslag. Tipsa oss gärna om fler termer att hålla koll på!

Foto: ANDRES LEIGHTON

AAA - det högsta kreditbetyget för länder och företag. Betygen ges av de inflytelserika kreditvärderingsinstituten Fitch, Moody's och Standard & Poor's.

Bank run - när massor av bankkunder rusar till banken för att ta ut sina pengar för att man befarar att banken eller hela systemet är på väg att krascha.

Bankster - engelskt uttryck för en bankir som anses kriminell eller moraliskt förkastlig.

Annons
X

Bailout - en räddningsinsats då ett företag, land eller finansiell enhet som är bankrutt eller nästan bankrutt, får en nyinjektion av pengar för att kunna fullgöra sina åtaganden. Ofta görs åtgärden av en regering eller grupp investerare som i utbyte kräver kontroll.

Basel III - är det nya regelverket för bankers kapital och likviditet. Efter finanskrisen har kapitalkraven på bankerna skrivits upp för att minska riskerna.

Bazooka - eller Financial Bazooka – samlingsbegrepp för de riktigt kraftfulla stödåtgärder som marknaderna vill se för att öka stabiliteten.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Bond swap - omstrukturering av skulder då innehavare av en obligation löser in denna mot en motsvarande obligation av ett annat värde eller med ett senare datum för inlösen. Grekland avslutade under våren ett omfattande obligationsbytesprogram mot privata investerare. Se även haircut.

  Brandvägg - samlingsbegrepp för de stödåtgärder och räddningsmekanismer som syftar till att hindra att problemen i exempelvis sydeuropeiska banker och länder sprider sig.

  CDS - Credit default swap. Ett slags finansiell försäkring där köparen kan få kompensation om ett lån eller land går i konkurs.

  Double Dip – när en lågkonjunktur får en kort återhämtning men snabbt återfaller i en ny lågkonjunktur. Syns som ett ”W” på marknadskurvorna.

  EBA - European Bank Authority - den nya bankmyndighet på EU-nivå som startades 2011 och som bland annat genomför stresstester.

  Ecofin - ett organ bestående av finansministrarna från alla de 27 EU-länderna.

  EFF - European Fiscal Fund. En idé om en framtida stödfond för medlemsländer i en närmare politisk union.

  EFSF - European Financial Stability Facility. Krisfond som skapades 2010 för att hjälpa euroländer i kris.

  EFSM - European Financial Stabilisation Mechanism. En annan stödmekanism där medlen kommer från upplåning på de finansiella marknaderna. Omfattar alla EU-länder.

  EMU - Economic and Monetary Union. En övergripande term för alla åtgärder som syftar till att etablera en gemensam valuta. Idag synonymt med eurozonen.

  ERF - European Redemption Fund. Föreslagen fond som skulle finansiera euroländers skulder som överstiger 60 procent av BNP men under strikta villkor.

  ERM - European Exchange Rate Mechanism. Mekanism som infördes 1979 för att stabilisera växelkurser i väntan på euron.

  ESM - European Stability Mechanism. Permament stödprogram för eurozonen som ska ersätta de två ovanstående EFSF och EFSM och väntas vara på plats senare i år.

  Eurobills - en variant på euroobligationer men för lån med en löptid på under ett år.

  Eurobonds - eller euroobligationer - gemensamma statsobligationer som innebär att kreditstarka länder som Tyskland garanterar att mindre kreditvärdiga länder kan låna pengar till rimliga villkor.

  Eurogeddon - profetior eller allmän pessimism om eurons undergång.

  Eurogruppen - används ofta när det gäller finansministrarna för de 17 euroländerna.

  Fem vise männen - Tysklands tyngsta ekonomiska expertråd. Eller Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung som det egentligen heter.

  Frau Nein - smeknamn på tyska förbundskanslern Angela Merkel som sagt benhårt nej till bland annat euroobligationer.

  Fixit - term för att beskriva en eventuell finsk exit ur eurozonen.

  FROB - den spanska statliga stödfonden för bankseltorn.

  GIIPS - Grekland, Italien, Irland, Portugal och Spanien. Annat sätt att säga samma sak är PIIGS.

  Grexit - term för att beskriva en eventuell grekisk exit ur eurozonen.

  Grymta - När PIIGS-ländernas ställer krav på eftergifter i lånevillkoren. Till exempel har Grekland ”grymtat” och begärt omförhandlingar med Trojkan.

  Haircut - innebär att banker och andra investerare som köpt en obligation går med på att vid inlösentillfället få tillbaka mindre pengar än vad de ursprungliga villkoren anger.

  Lender of last resort - är en institution som kan ge krediter till ett land eller företag i kris när ingen annan vill göra det. Termen används oftast för centralbanker.

  Libor - London Interbank Offered Rate - är den dagliga referensränta som bankerna tar för att låna ut till andra banker. Libor används som norm i Europa, bestäms av 15 banker klockan 11.00 varje dag och finns i tio olika valutor. Stibor är den svenska motsvarigheten.

  LTRO - Long-term refinancing operation. Långfristig, billig finansiering av europeiska banker som erbjuds som ett stöd av ECB.

  Merde - uppföljaren till Merkozy. En sammansättning av Merkel och franske presidenten Hollande.

  Merkozy - sammansättning av den förr så starka alliansen mellan förbundskansler Merkel i Tyskland och president Sarkozy i Frankrike.

  PIIGS - förkortning av krisländerna: Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien.

  QE - Quantitative easing. Term för att beskriva ”kvantitativa lättnader”, i praktiken att centralbankerna pumpar ut pengar genom att köpa statsobligationer.

  Quitaly - term för att beskriva en eventuell italiensk exit ur eurozonen.

  Skräpstatus - eller junk bond på engelska. Då kreditbetyget på en obligation understiger nivån BBB klassas den som en skräpobligation. Även kallad ”high-yield bond”.

  Spailout - bail out för Spanien. Det har tidigare spekulerats om behovet av en större räddningsaktion för hela spanska staten.

  Spexit - term för att beskriva en eventuell spansk exit ur eurozonen.

  Statsbankrutt - eller statskonkurs - är när en stat helt eller delvis ställer in betalningen av sin statsskuld, eller andra betalningar. Termen kan användas både vid oförmåga eller ovilja att betala.

  Super-Mario - smeknamn på ECB-chefen Mario Draghi.

  Trojkan - ett samlingsnamn för Internationella Valutafonden, Europeiska Centralbanken och EU-kommissionen. Central part i förhandlingarna om Greklands stödlån.

  Kommer du på fler exempel? Lägg in en kommentar nedan eller mejla på nliv@svd.se!

  Annons
  Annons
  X
  Foto: ANDRES LEIGHTON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X