Annons
X
Annons
X

Här är de nya ändringarna

1. Ändamålen för när signalspaning får användas preciseras och anges i lag i stället för i förordning.

2. En särskild domstol ska pröva tillstånd till signalspaning. I det gamla förslaget skulle tillstånd prövas av en nämnd.

3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning, även för regeringens behov.

Annons
X

4. FRA ska bara få tillgång till de ”trafikstråk” som domstolen bestämmer.

5. Trafik mellan avsändare och mottagare i Sverige får inte signalspanas.

6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

  8. Särskilt tillstånd krävs för att använda fysiska personer som sökbegrepp.

  9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.

  10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.

  11. FRA blir skyldig att underrätta personer som blivit utsatta för spaning.

  12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.

  13. FRA måste omedelbart förstöra information från själavårdande samtal.

  14. Inget råmaterial (trafikdata) får sparas i mer än ett år.

  15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen undersöka om FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X