Annons

Här är historiens första lönearbetare

”När utvecklades lönearbetet? Det vill säga, på gårdarna hade man ju drängar och pigor sedan urminnes tid, men de lejdes väl bara för ett år i taget och fick inte lön i nuvarande bemärkelse. När började vi ha vanliga arbetare och tjänstemän som fungerade ungefär som i dag gentemot sina arbetsgivare?”

Publicerad
Färgning av tyg, illustration av Jean Du Ries från boken ”Des Proprietez des Choses”  som gavs ut i Brygge 1482.
Färgning av tyg, illustration av Jean Du Ries från boken ”Des Proprietez des Choses” som gavs ut i Brygge 1482. Foto: TT

Det lönearbete vi har i dag kan söka sina rötter i skråväsendet, det vill säga i medeltidens hantverk. Skråna dominerades av mästarna, de borgare som ägde produktionsmedlen. Under dessa arbetade nyantagna lärlingar, gesäller (före detta lärlingar, vilka efter avlagt prov hade blivit befordrade) och vanliga arbetare med okvalificerade uppgifter. När urbaniseringen gjorde att stadsbornas antal mångdubblades blev det omöjligt att börja som lärling och sluta som mästare, såvida man inte var släkt med mästaren eller gifte in sig i hans familj. Detta ledde till att allt fler hantverkare förblev underordnade arbetare, i bästa fall gesäller, livet ut.

Färgning av tyg, illustration av Jean Du Ries från boken ”Des Proprietez des Choses” som gavs ut i Brygge 1482.

Foto: TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons