Här är dagarna som är värst på börsen

Är risken för kursfall större i oktober än under resten av året? Ja, åtminstone ur statistisk synvinkel menar bloggaren Salil Mehta, som korskört 29 000 handelsdagar mot kalendern.

Under strecket
Publicerad
Annons

Att använda historisk data som vägvisare för framtiden har varit en grundbult i finansmarknadens teorisnickrande. Principen har givit upphov till optionsprissättningsmodeller, riskbedömning av bostadsrelaterade obligationer och riskvägning av banktillgångar, för att nämna några tillämpningsområden. Framgångarna har minst sagt varierat, där oktoberkraschen 1987 och konkursen i Long Term Capital Management står ut som mindre lyckade exempel.

Inte desto mindre har statistikern Salill Mehta
försökt belysa frågan om börsen, som det ofta påstås, löper större risk för kursfall under hösten än under övriga månader på året. Salil har tittat på de nära 29 000 handelsdagarna i Dow Jones-index historia, och valt ut de 294 största kursfallen. Urvalet representerar med andra ord 1 procent av underlaget, vilket kräver börsfall på minst 3,2 procent.

Annons
Annons
Annons