Annons
X
Annons
X

Här är ålder ett måste

Interim management är på frammarsch och marknaden växer igen efter ett ras vid finanskrisen. Att ta in en interimschef under en tid är ett alternativ till att rekrytera. Och där ålder på andra håll kan bli ett hinder, är det här bara ett plus.

När finanskrisen bröt ut drabbades också marknaden för interimschefer. Men nu är det full fart igen, enligt två av de största företagen som hyr ut interimschefer.

Janeric Peterson på Nordic Interim såg en obruten rad tillväxtår fram till finanskrisen, men den har kommit tillbaka starkare än någonsin efter det.

– 2011 blir vårt bästa år någonsin och vi får uppdrag från många olika håll, säger Janeric Peterson.

Annons
X

En interimschef är en person på chefs- och ledarnivå som går in en kortare eller längre tid som chef, det kan vara som vd, finanschef, hr-chef eller på annan hög position.

Interimschefen måste vara erfaren eftersom han eller hon ska kunna sätta igång och jobba direkt. Uppdragen kan vara från några månader till några år.

– Interim management är inte rekrytering, och det är inte bemanning eller managementkonsulter, understryker Jan Andersson, vd för Mason Interim Management.

– Det är operativa chefer på ledningsnivå i tidsbegränsade uppdrag med dokumenterad erfarenhet. De landar springande i uppdraget och vet vad som ska göras för att få jobbet gjort. Det är ett medvetet val av erfarna ledare som oftast driver verksamhet i eget bolag.

Ålder ger erfarenhet och erfarenhet leder till resultat och framgångsrika företag, det vet de företag som förmedlar interimschefer. Medelåldern på interimschefer är cirka 48–49 år, och många är kring och över 60 också.

Vilka är det som blir interimschefer?

– Interimschefen har nått dit han eller hon vill i karriären, säger Jan Andersson. Det är ett horisontellt karriärkliv.

– De flesta är i ett karriärskede där de har möjlighet att välja mellan vara styrelseproffs, göra egna investeringar, eller att vara fristående konsulter och rådgivare, men som helst vill ha tidsbegränsade operativa uppdrag, säger Janeric Peterson. För andra är det ett bra alternativ till traditionell anställning.

– Många, och fler och fler vill jobba så, det passar ålderspyramiden på något sätt. Det är misshushållning att inte ta vara på kompetensen.

Varför vill ett företag ha en interimschef istället för att rekrytera internt eller nyanställa?

– Det är en annan process att rekrytera och det kostar mycket att anställa på denna nivå så genom att ta in en interimschef binder man inte upp sig. Och det är snabba puckar när man tar in en interimschef, det kan handla om att vi har en vecka på oss att ta fram en chef till ett företag, säger Jan Andersson.

Orsaken kan vara att företaget växer eller står inför ett förvärv och behöver fylla en chefsbefattning snabbt. Det kan också vara att företaget siktar på börsnotering och behöver få in ny kompetens. Eller så har företaget fått nya ägare och behöver en annan typ av chefer, och man tar in interimschefer innan nyrekryteringar görs.

Det kan också handla om generationsväxling i ett företag, innan man hittat rätt ledare att anställa. Det kan vara en turnaround-situation, att vända förlust till vinst.

Jan Andersson ser det som viktigt att fler kvinnor börjar jobba med interim management, och Mason har kartlagt marknaden några gånger, nu senast i slutet av 2010. Enligt kartläggningen är 13 procent av interimscheferna i Sverige kvinnor. Där ligger Sverige i lä efter exempelvis England. Där var andelen 17 procent 2009 men i England lyftes frågan i samband med projekt för eget företagande och där är 30 procent av interimscheferna kvinnor numera.

Efterfrågan är störst från exportindustrin, och speciellt inom verkstadsindustrin. Det är mindre vanligt i tjänsteföretag.

Hittills har inte offentliga sektorn använt sig av interimschefer i någon större utsträckning, och Jan Andersson ser en möjlig marknad framöver med tanke på de stora pensionsavgångarna där.

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X