”Häpnadsväckande ignorans från Skolverket”

Trots i grunden goda intentioner lämnar Skolverket Sveriges lärare i sticket och klampar in på områden verket inte har kunskap om, skriver företrädare för Föräldranätverket Barn i Behov i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Pontus Lundahl/TT
Annons

Skolverket ger ett tunt svar på vår omfattande kritik av deras tolkning av det specialpedagogiska uppdrag som regeringen gett dem. Att referera till forskning gör inte ett material vetenskapligt förankrat utan det beror givetvis på hur relevant forskningen är för ämnet. Regeringsuppdraget nämner funktionsnedsättningar i allmänhet och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, i synnerhet, och det är den forskningen vi efterlyser. En hel del av forskningen har dessutom inte skett för grundskolan utan för särskolan.

Skolverkets svar till oss blottar en häpnadsväckande ignorans kring vad npf är. Man skriver att ”det är i det kollegiala lärandet som lärarna ska diskutera och utforska konkreta metoder och arbetssätt i den egna praktiken för att ge elever med NPF och andra elever i svårigheter det stöd de har rätt till." Skolverket blandar ihop begreppen och gör inkludering till tillämpning i stället för mål. Vi är mycket kritiska mot att lärare ska sitta och famla sig fram tillsammans, när det redan finns forskning och beprövad metod, både flexibla och anpassningsbara efter individ och miljö. Vi är kritiska mot innehållet i modulerna som saknar såväl fakta om npf som praktiska verktyg, inte mot kollegial handledning som metod.

Annons
Annons
Annons