Annons
Recension

Den gode tolkenHantverk av bästa le Carré-märke

Under strecket
Publicerad

Världen är bara ett sken. Bakom det som synes vara döljer sig alltid något annat, den gömda hemligheten. Så kunde man kortfattat beskriva de allt mer florerande konspirationsteorierna i en oöverskådlig värld. John le Carré är en av dem som i hög grad kommit att ägna sina senare romaner åt sådana – som en skönlitteraturens motsvarighet till John Pilger och Naomi Klein.

Temperaturen är förvisso hög; berättelserna utspelas i ett rykande aktuellt här och nu. Men samtidigt finns det något lätt mekaniskt och enkelriktat i dessa böcker, en sorts mall för världens tillstånd som följs. Det är den dolda agendan som styr, illvilliga och dunkla krafter – de transnationella jättebolagen (som läkemedelsindustrin i ”Den trägne odlaren”) och diverse säkerhetstjänster, helst amerikansk eller brittisk.
Spännande är de onekligen ändå, eftersom le Carré fortfarande besitter sitt mästerskap när det gäller att skapa en ruggig thrillerintrig.

Annons
Annons
Annons