Annons

Hänsyn tas till översvämningsrisker i arbetet med Slussen

Under strecket
Publicerad

Klimatfrågan har hamnat i fokus sedan planerna för framtidens Slussen presenterades i veckan. Det är därför viktigt att tydliggöra vad som görs inom ramarna för Stockholms stads arbete med ombyggnationen av Slussen.

Översvämningsriskerna runt Mälaren är i dag påtagliga. Hotet ligger i de potentiellt stora vattenflöden som finns till Mälaren i kombination med bristfällig avtappningskapacitet. Infrastruktur och dricksvattenkvaliteten i Mälarregionen skulle vid eventuella översvämningar drabbas hårt. För att minimera riskerna och säkra tillgången på dricksvatten för Mälardalens två miljoner invånare måste kapaciteten att tappa vatten ur Mälaren byggas ut.

Annons
Annons
Annons