Annons
X
Annons
X

Hänsyn måste också tas till kulturskaparna

REPLIK | FILDELNING

En ny upphovsrätt för den digitala eran måste uppnå två saker samtidigt: den måste försvara både fildelarens och kulturskaparens intressen.
Isabella Lövin

Piratpartiets Torbjörn Wester fått min hållning i fildelningsfrågan om bakfoten (
Brännpunkt 13/10).

I den gröna partigruppen i Europaparlamentet har jag gång på gång understrukit att man måste slå vakt om integriteten på nätet, och skydda enskilda fildelare från repressalier.

Annons
X

Samtidigt är det min övertygelse att man kan hitta en lösning som också skyddar enskilda kulturskapare. Det viktigt att klargöra att upphovsrätten har många dimensioner och måste vara relevant för många typer av kreatörer. Ett exempel: Om en Hollywoodfilm fildelas i 50 000 exemplar är det växelpengar för filmbolaget, men för en svensk författare eller kompositör motsvarar det flera årslöner.

Upphovsrättsfrågan är inte enbart ett krig mellan multinationella musikbolag och fildelande tonåringar, utan handlar också om ifall det ska finnas en möjlighet att tjäna ett levebröd på oberoende musik, film, journalistik, litteratur och konst. Att hitta en lösning som speglar denna svåra balans speglades i den interna debatten i den gröna gruppen. De gröna var splittrade och Piratpartiets förslag fick en mycket knapp majoritet vid en omröstning där gruppens brittiska, finska, danska, belgiska och halva den tyska gruppens parlamentariker, inklusive den tyska gruppledaren, förlorade. Flera medlemmar lade ner sina röster. Debatten är knappast över.

En ny upphovsrätt för den digitala eran måste uppnå två saker samtidigt: den måste försvara både fildelarens och kulturskaparens intressen. Om man helt tar bort artisternas möjligheter att hävda sina rättigheter har de inget försvar kvar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En avkriminaliserad fildelning för icke-kommersiellt bruk måste också innebära en definition för vad sådant bruk innebär. EU-kommissionen har nyligen i en studie definierat en privat krets som 50 personer. Oavsett om man stöder den avgränsningen eller ej, så kan den användas som grund för en konstruktiv debatt.

  Om Torbjörn Wester hade varit närvarande vid gröna gruppens diskussioner hade han själv hört att jag inte har svikit Miljöpartiets väljare utan arbetat för att hitta lösningar i bägge ändar, både för producent och konsument. Miljöpartiet värnar de professionella kulturskaparna och konstnärerna, precis som Miljöpartiets Tina Ehn och Agneta Börjesson skrev på
  SvD brännpunkt 10 oktober.

  Piratpartiet däremot arbetar ensidigt, och sviker dem som vill se en möjlighet att livnära sig för oberoende kulturskapare, journalister, konstnärer, kompositörer, filmare, författare – yrken som är fundamentala för en levande demokrati.

  Slutligen – Torbjörns Westers påstående att jag skulle vara ”under starkt inflytande från kommersiella särintressen” är ingenting annat än rent nonsens. Att stå på samma sida som kulturskapare med inkomster oftast långt under genomsnittet är knappast att gå kapitalets ärenden. De som okritiskt accepterar Googels, bredbandsoperatörernas, data- och teknikföretagens miljardinkomster på att distribuera kulturarbetarnas skapelser gör det däremot.

  ISABELLA LÖVIN (MP)

  europaparlamentariker

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X