Annons

Hänsyn måste också tas till kulturskaparna

Under strecket
Publicerad

Piratpartiets Torbjörn Wester fått min hållning i fildelningsfrågan om bakfoten (
Brännpunkt 13/10).

I den gröna partigruppen i Europaparlamentet har jag gång på gång understrukit att man måste slå vakt om integriteten på nätet, och skydda enskilda fildelare från repressalier.

Annons
Annons
Annons