Annons
X
Annons
X

Hans nya jobb: Få bort lycksökarna i vården

Socialminister Göran Hägglund (KD) vill ha vårdval även i specialistsjukvården. Roger Molin, en av landets ledande vårdexperter, blir nationell samordnare för att öka trycket på landstingen. Han vill skärpa kontrollen för att hålla borta lycksökare från vården.

(uppdaterad)

I går blev det klart att Roger Molin från Sveriges kommuner och landsting får uppdraget att pressa på en utbyggnad av vårdvalsmodellen som i dag bara gäller obligatoriskt för landstingens primärvård. För den kommunala äldrevården är det än så länge frivilligt med vårdval, men här har regeringen hotat med tvingande lagstiftning om det inte snart införs i alla kommuner.

Nästa fas handlar om specialistsjukvården, alltså all specialiserad vård utanför akutsjukhusen. Här har Stockholm på frivillig väg infört vårdval inom 20 områden, Uppsala 10 och Skåne inom fem specialiteter. I övrigt är det tunnsått med vårdval.

–Min uppgift är att stimulera fler landsting att bygga in vårdvalet som en naturlig del även i specialistvården och stärka vårdkedjorna. Men eftersom många är trötta på att välja kan man mycket väl tänka sig paketlösningar där man väljer vårdcentral och samtidigt får den specialistvård man behöver. Vi hoppas på effektiva helhetslösningar för främst alla kroniker och svårt sjuka äldre, säger Roger Molin.

Annons
X

Att patienterna ska kunna välja är nog alla överens om, men den politiska stridsfrågan handlar om den fria etableringsrätten. Den vill åtminstone V och S ta bort.

–Den behövs eftersom den är en förutsättning för att få en mångfald av producenter. Däremot kan man ställa tuffare krav på en vårdgivare för att få auktorisation att etablera sig i vården.

Kommer det att förhindra lycksökare att komma in i vården eller flera Caremaskandaler?

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Till viss del, men det viktigaste är nog att bli bättre på uppföljning och öppenhet. Om det är någonting som Caremahändelserna lärt oss så är det att uppföljningssystemen måste bli väldigt mycket bättre. Det hade inte kunnat gå så långt på Caremas enheter om uppföljningen fungerat, säger Roger Molin.

  Socialminister Göran Hägglund betonar att det vilar ett tungt ansvar på upphandlarna att prioritera kvaliteten och inte bara se till priset.

  –Sedan vill jag undersöka om man inte kan få in ett meddelarskydd även hos privata vårdgivare och få till en ökad tillsyn från Socialstyrelsens sida, säger Göran Hägglund.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X