Hans Karlsson tänker täta las

Lagen om anställningsskydd, las, kan komma att skärpas under hösten. Arbetslivsminister Hans Karlsson funderar över flera påstådda brister i lagstiftningen. – Rättsordningen kräver att lagen inte kringgås. Upptäcker regeringen håligheter eller smygvägar så skall de täppas igen, säger han.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den nyligen avslutade metallkongressen krävde av regeringen att lagen om anställningsskydd skall skärpas.

Irritationen gäller inhyrning av arbetskraft på företag där tidigare uppsagda har återanställningsrätt.
Som grund för sina krav åberopas en dom från arbetsdomstolen (AD) är inhyrning av arbetskraft tilläts trots att det fanns uppsagda med återanställningsrätt.
Den springande punkten i AD-domen handlade dock om att den omstridda inhyrningen inte skedde ”i syfte att kringgå las”.
Och något generellt förbud mot inhyrning finns inte. Allt avgjordes därför av arbetsgivarens uppsåt.
Och under förhandlingen kunde inte facket visa att agerandet var avsett att kringgå lagstiftningen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons