Perfect Guide

Överläkare: Handsprit hjälper inte mot förkylning

Med höstens förkylningstider ökar försäljningen av handsprit. Men fyller den egentligen någon funktion?
Att sprita av händerna för att undvika förkylningar och andra smittor har blivit allt vanligare. Spriten känns helt enkelt lite mer medicinsk och pålitlig än att bara tvätta sig med tvål och vatten. Men enligt Jan Albert, professor i Smittskydd och Maria Rotzén-Östlund, överläkare, klinisk mikrobiologi vid Karolinska Institutet gör ofta handspriten ingen större nytta.
– Trots att förkylningar är så vanliga är det oklart hur stor andel som smittas via direkt inandning och vid hostningar och nysningar respektive indirekt via händer som tar på ytor där virusdroppar hamnat och sedan överförs till ögon, näsa eller mun, skriver de på Karolinska Institutets forskningssida.

Annons

Handsprit biter dåligt på ett flertal virus, exempelvis förkylningsviruset rhinovirus, som är luftburet och sprids när man hostar eller nyser. Och mot det biter inte handsprit. Det biter inte heller på calicivirus, som orsakar vinterkräksjuka. Däremot kan handsprit ha viss effekt på influensavirus som man råkar få på till exempel händerna. Men troligen smittas vi snarare av luftburna influensavirus, än av virus som hamnat på händerna.
Så fortsätt du att tvätta händerna med tvål och vatten.

Till Toppen