Annons
Krönika

Bo Löfvendahl:Handikapp på väg ut ur SAOL

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

I min förra språkspalt (12/4) nämnde jag ordet funkofobi, en nykomling i den purfärska utgåvan av Svenska Akademiens ordlista. Där hamnade det efter en intensiv lobbykampanj, trots att ordet dittills inte varit särskilt vanligt.

SAOL definierar funkofobi som ”fördomar mot personer med funktionsnedsättning” – men hur ska vi tolka förleden funko-? Jo, förklaringen finns i en ny betydelse hos ordet funkis, som ju annars är en slangbeteckning för stilriktningen* funktionalism.* Språkdatabasen Språkbanken ger exempel på ytterligare ett par nya användningsområden för funkis: det ena är ”funktionär”, det andra är en slängig beteckning för verbet* fungera* (”och vips funkis det!”). Men under senare år har funkis framför allt blivit ett vardagligt sätt att beteckna personer med funktionsnedsättning, både predikativt (”hon är funkis”) och som personbetecknande substantiv (”en funkis”). Det förekommer gärna i sammansättningar som funkispolitik och verkar framför allt ha slagit igenom i föreningsmiljöer där diskussionen om lämpliga beteckningar är särskilt levande.

Annons
Annons
Annons