Annons

Handelsministern missar helhetssynen

Under strecket
Publicerad

Handelsminister Ewa Björling har satt upp målet att fördubbla svensk export på fem år. Syftet är att skapa en halv miljon arbetstillfällen. Med en ambitiös handelspolitik är hon övertygad om att Sverige ska lyckas.

Det är inte fel att sätta upp ambitiösa mål, men de ska vara realistiska, effektiva och ta hänsyn till omvärldsförhållanden. Det är heller inte fel att värna om frihandel och ta till vara exportresurser. Tvärtom är det lovvärt. Björling synes dock sakna förståelse för världsekonomins rådande utmaningar. Sverige, Tyskland och Kina med stora överskott i handelsbalansen uppmanas av internationella organ ta ansvar för att stärka den inhemska efterfrågan när världens obalanser ska minska. Då är det inte konstruktivt att inta en i det närmaste merkantilistisk hållning.

Annons
Annons
Annons